Home » Toekomst van de woningbouw 2030

Toekomst van de woningbouw 2030

Een van de meest interessante vragen is altijd, wat gaat er in de toekomst gebeuren. Dat niet alles te voorspellen is blijkt wel uit de afgelopen maanden waarin de wereld op zijn kop heeft gestaan en we nog steeds niet bij het oude zijn en daar misschien ook wel helemaal niet meer gaan komen. Daarnaast hebben we nog wel te maken met trends die al waren ingezet, denk aan duurzaamheidsopgave, die niet gaat verdwijnen. Kortom er staat een hoop te gebeuren, maar hoe denken de partijen in de bouw – en installatie sector daar zelf over?

BouwKennis doet jaarlijks uitgebreid deskresearch en voert een uitvoerige enquête uit onder de gehele bouwkolom en rapporteert daarover in het BouwKennis Jaarrapport. Op deze manier kunnen we jou precies vertellen welke veranderingen je kunt verwachten op demografisch, economisch, sociaal-maatschappelijk, technologisch, ecologisch en politiek gebied en kun jij effectief en snel jouw businessplan opstellen!

Binnen het BouwKennis Jaarrapport benoemen we een aantal thema’s, te weten:

  1. Economie en bouwproductie
  2. Thema van de woningbouw 2030
  3. Businessplannen

Binnen het thema ‘Toekomst van de woningbouw 2030’  staan de volgende vragen centraal:

  • Welke woningtypen zullen er meer of minder gebouwd worden?
  • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de woningbouw volgende de bouwkolom
  • Hoe zal het aandeel opgeleverde gasloze woningen zich ontwikkelen?
  • In hoeverre zal het aandeel prefab/conceptmatige woningen toenemen?

Actuele situatie

De grootste veranderingen in de bouw hebben direct of indirect te maken met verduurzaming. Of het nu gaat om vervoersbewegingen naar de bouwplaats toe, over het betreden van milieuzones in stadscentra, over te hanteren bouwmethoden, materiaalpaspoorten of slimme installaties, het beperken en ‘vergroenen’ van gebruikte energie en grondstof speelt een rol. En dat zowel tijdens het bouwen als in de gebruiksfase van een gebouw. Daarmee lijkt het vanzelfsprekend dat verduurzaming in de bouw de hoogste prioriteit heeft. In de coronasituatie ligt de focus echter bij investeringen in woningbouw, waarmee de bouw overeind gehouden wordt en het woningtekort wordt aangepakt. Wat zegt dit over het verduurzamingspad in en door de bouw?

Hoe verwacht de bouwsector zelf dat ze er in 2030 uitziet?

Op langere termijn zijn met name de duiding op basis van deskresearch en cijfermatige analyses relevant. Maar de toekomst moet letterlijk nog gemaakt worden, en wel door de bouw zelf. Daarom vraagt BouwKennis de partijen die bij de bouw betrokken zijn zelf hoe ze verwachten dat de bouw zich ontwikkelt. Voor thema’s als duurzaamheid, logistiek, de bouwkolom en bouwmethoden vragen we hoe deze zal veranderen, welke ontwikkelingen het meest kans van slagen hebben en hoe de verschillende partijen hun eigen rol over tien jaar zien.

Voorbeelden van grotere ontwikkelingen in de bouw:

  • De toegang tot de bouwplaats verandert snel. Vervoersstromen worden geordend en zo efficiënt mogelijk gemaakt. Er zijn control towers, ticketsystemen en stadshubs. Bouwlogistiek en bouwplaats worden dus anders georganiseerd, hoe denken de bouwende partijen hierover?
  • Het belang van installaties in gebouwen neemt toe. Is de hoofdaannemer in 2030 vaker een installateur? Er zijn verschillende redenen om dat te veronderstellen, bijvoorbeeld dat het opwekken en efficiënt gebruiken van energie vooral een kwestie van installaties is. Ook dit leggen we voor aan de bouwsector zelf.
  • Hoe staat het met industrialisatie, standaardisatie en andere meer data(model)gedreven sturing van de bouw in Nederland? Worden meer bouwdelen straks in fabrieken geproduceerd, in bouwhubs geassembleerd en/of op de bouwplaats zelf enkel geïnstalleerd? Nieuwbouw wordt op dit vlak als kansrijk gezien, zeker ook omdat daar alles nog in te vullen is. In de nieuwbouw zijn al de nodige prefabprojecten aan te wijzen. Bij renovatie wordt grootschalige standaardisatie al moeilijker, hier is sprake van een grotere diversiteit. Wat zijn de toekomstmogelijkheden voor de bouw op dit vlak?

Meer weten?

Wil je meer weten over het BouwKennis Jaarrapport of direct bestellen? Klik dan hier: