Home » Vooroverleg en vaste partners effectiefst bij reducering faalkosten

Vooroverleg en vaste partners effectiefst bij reducering faalkosten

Vooroverleg met alle betrokken partijen wordt door de bouwkolom gezien als meest effectieve manier om faalkosten te reduceren. Ook het werken met vaste partners wordt vaak genoemd als geschikte methode voor de vermindering van faalkosten. Op enige afstand volgen het aanbesteden op kwaliteit, werken met gestandaardiseerde oplossingen en het werken met prefab-elementen. Deze twee laatste methoden lijken een vlucht te nemen. Dit blijkt uit het hoofdstuk ‘Faalkosten: ontwikkelingen 2001-2015’ van het BouwKennis Jaarrapport 2015/2016.

Traditiegetrouw bevat het BouwKennis Jaarrapport een aantal verdiepende themahoofdstukken. Dit jaar is dit onder andere het hoofdstuk ‘Faalkosten: ontwikkelingen 2001-2015’. Hierin wordt aan de hand van desk-research, nieuw en historisch onderzoek een genuanceerde visie gegeven op dit voor de bouw zeer belangrijke onderwerp. Allereerst komen de belangrijkste begrippen en definities langs. Daarna wordt de faalkosten-discussie in historisch perspectief geplaatst, aan de hand van een analyse van het verloop van de faalkosten door de jaren heen. Het hoofdstuk sluit af met conclusies uit het gepresenteerde materiaal en een vooruitblik op de toekomstige ontwikkeling van faalkosten.

Vooroverleg meest effectief
Er wordt onder andere ingegaan op de meest effectieve manier om faalkosten te reduceren. Dit vraagstuk is in 2014 en 2015 aan de bouwkolom voorgelegd. Vooroverleg met alle betrokken partijen komt in 2014 en 2015 als belangrijkste uit de bus. In 2015 bedraagt dit percentage zelfs 28%. Vooroverleg neemt op voorhand al communicatieproblemen weg, het zorgt ervoor dat mogelijke problemen zo vroeg moegelijk worden opgelost en het zorgt mogelijk ook voor meer vertrouwen tussen de betrokken partijen.

Vaste partners
Als tweede meest effectieve manier om faalkosten te reduceren wordt het werken met vaste partners genoemd. Samenwerking in een meer vaste vorm brengt sowieso op communicatiegebied vele voordelen met zich mee. Partijen zijn op elkaar ingespeeld en kunnen elkaar vertrouwen. Helaas is het niet altijd mogelijk om met vaste partners te werken in de bouw. Dit hangt vooral ook af van de wensen van de opdrachtgever.

Aanbesteden op kwaliteit minder genoemd
Op de derde plek staat het aanbesteden op kwaliteit in plaats van de laagste prijs. Opvallend is echter dat deze manier om faalkosten te reduceren stukken minder vaak is genoemd in 2015 (10%) dan in 2014 (21%). Daarentegen wordt het werken met gestandaardiseerde oplossingen (10%) en het werken met prefab-elementen (10%) veel vaker genoemd dan in 2014.

De redenen voor deze verschuivingen in slechts een jaar tijd zijn moeilijk te verklaren. Recentelijk is heeft het bouwen met concepten een vlucht genomen. Dit blijkt onder andere uit de jaarverslagen van grote bouwers. Ook hebben de ontwikkelingen binnen ‘De Stroomversnelling’ mogelijk bijgedragen aan het positieve imago van conceptuele renovaties.

Meest effectieve manier om faalkosten te reduceren (in %)*

 20142015
Vooroverleg met alle betrokken partijen2528
Werken met vaste partners2123
Aanbesteden op kwaliteit ipv prijs2110
Werken met gestandaardiseerde totaaloplossingen410
Werken met prefab-elementen19
Werken met BIM85
Werken met prestatiecontracten12
Betere evaluatie van projecten met alle betrokken partijen85
Anders34
Weet niet/geen mening94

Bron: BouwKennis, 2014/2015
*Deze vraag is voorgelegd aan ontwikkelaars, hoofdaannemers B&U, gespecialiseerde onderaannemers en installateurs.

Kansen BIM
BIM wordt nog maar relatief weinig genoemd als meest effectieve manier om de faalkosten te reduceren. In theorie stroomlijnt BIM de processen in de bouw. De bouwkolom kan wellicht nog niet goed inschatten wat BIM met faalkosten doet. Daarvoor zijn de ervaringen mogelijk nog te summier.
Het kan ook zo zijn dat de overgang naar een nieuwe werkwijze met BIM gepaard gaat met vele ‘kinderziektes’: door het wennen verlopen projecten mogelijk juist minder soepel in eerste instantie. Na een leercurve van enkele jaren kan dit wellicht veranderen. Het succes van BIM hangt vooral samen met de mate waarin de samenwerking tussen de betrokken partijen van de grond komt. BIM staat of valt met intensieve ketensamenwerking. Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal het zeker bijdragen aan faalkostenreductie.

Het BouwKennis Jaarrapport 2015/2016
Het BouwKennis Jaarrapport verschijnt dit jaar voor de dertiende keer op rij. Het is al jaren de basis voor de strategische planning van strategen en commercieel beleidsmakers binnen de bouw. Dit jaar wordt er meer dan ooit gebruikt gemaakt van de historische data die het jarenlange onderzoek ten behoeve van het rapport heeft opgeleverd. Dit komt onder andere tot uiting in het hoofdstuk ‘Faalkosten: ontwikkelingen 2001-2015’. Het rapport kent dit jaar onder andere de volgende onderdelen:

– De productie- en prognosecijfers voor de woning- en de utiliteitsbouw t/m 2017
– Externe analyse van de bouw volgende de DESTEP-methode
– Inzicht in de DMU: welke partijen zijn bepalend voor de inkoop en toepassing van bouwmaterialen?
– Strategische positionering: een analyse aan de hand van de theorieën van oa, Treacy en Wiersema
– Oriëntatieproces: hoe oriënteren voorschrijvende en uitvoerende partijen zich op bouwmaterialen?
– Toekomst van Prefab: mening en (toekomstig) gedrag rondom industrialisatie van het bouwproces
– Faalkosten, 2001 – 2015: omvang, mening over faalkosten en oplossingen voor de toekomst
– Digitalisering van de bouwplaats: attitude en gebruik tablets op de bouwplaats

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Maurice van Dijk (010-2066996, vandijk@bouwkennis.nl).

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Remco Tuns (+31 (0)10 206 69 96 of tuns@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., M