Home » Kennis & inzichten » Zzp-markt in Beeld

Zzp-markt in Beeld

Nederland telt op dit moment ruim 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Daarvan zijn er 160.000 actief in de bouwsector. De rol en verantwoordelijkheid van zzp’ers neemt toe binnen het bouwproces. Vooral binnen de renovatiemarkt drukken zzp’ers een stevige stempel op de keuze van merken, materialen en aankoopplaatsen. Ze zijn een niet te miskennen doelgroep met specifieke kenmerken en wensen waarop ingespeeld moet worden. De monitor Zzp-markt in Beeld geeft inzicht in de kenmerken en het gedrag van deze doelgroep.

Voor fabrikanten en handelaren in de bouw- en installatiesector is inzicht in de kenmerken van zzp’ers en
klusbedrijven essentieel om deze doelgroep succesvol te benaderen. Voor de monitor Zzp-markt in Beeld voert
BouwKennis eens in de twee jaar onderzoek uit. Zes marktpartijen staan in dit onderzoek centraal. Deze kunnen
worden opgesplitst in:

› Generalisten (klusbedrijven en timmerbedrijven)
› Specialisten (e-installateurs, w-installateurs, stukadoors en schilders)

De monitor Zzp-markt in beeld brengt het volledige landschap rondom zzp’ers- en klusbedrijven in kaart.
Hierbij ligt de focus op het gedrag dat ze vertonen bij uit te voeren klussen. Zo wordt in dit rapport onder
andere weergeven hoe men klussen verkrijgt, wie bepaalt welk materiaal wordt gebruikt en waar de materialen
worden ingekocht.

Met dit rapport weet je onder andere

  • De wijze waarop zzp’ers hun klussen verkrijgen
  • De belangrijkste aankoopkanalen voor zzp’ers
  • De eisen die zzp’ers aan leveranciers stellen
  • Wat het online aankoopgedrag is van de zzp’ers
  • Wat de rol is van de ijzerwarenhandel voor de zzp’ers

PakketKosten*Gereed
ZZP-markt in Beeld€ 2.750Juni 2022
*Abonnees van BouwKennis met een Basis of Pro Abonnement ontvangen 10% korting.