THEMA

Utiliteitsbouw

Utiliteitsnieuwbouw en
-renovatie tot en met 2025

003 Header-visual_Marketingstrategie

We leven in een periode met ongebruikelijk grote onzekerheden en daar moeten we ons toe verhouden. Het bedrijfsleven lijkt inmiddels wel gewend te raken aan de nieuwe realiteit waarin roerige omstandigheden zich in hoog tempo afwisselen. De macro-economische vooruitzichten zijn vooralsnog gematigd positief, alhoewel de ramingen iets neerwaarts zijn bijgesteld. Opvallend genoeg stijgt de vergunningverlening voor de utiliteitsnieuwbouw door begin 2023, tegen alle verwachtingen in. Desalniettemin zullen de forse rentestijging zullen met name het investeringsperspectief voor de industrie en de logistieke sector drukken in de komende jaren. Na de volumegroei in utiliteitsnieuwbouw van bijna 10% in 2021 en een groeivertraging naar circa 7% in 2022, verwacht BouwKennis een periode van een relatief stabiel productievolume in 2023 en verder. Deze tekst is afgesloten op 27 juni 2023.

Ramingen nieuwbouwproductie tot en met 2025

Tekenend voor de huidige maatschappelijke situatie is de spagaat tussen macro-economische cijfers en het sociaalmaatschappelijk welbevinden. Opvallend is momenteel vooral dat de economie veel beter stand heeft gehouden dan eerder werd verwacht. Met een geraamde groei binnen een bandbreedte van 0,4% tot 0,8% in 2023 kunnen we spreken van een economie die ‘gewoon’ doordraait. De onzekerheden stapelen zich echter op. Sommige economen waarschuwen dat er een grote recessie in de maak is, terwijl anderen de situatie bestempelen als een periode waar we even doorheen moeten.

Hoe dan ook, de vergunningverlening voor utiliteitsnieuwbouw groeit tegen alle verwachtingen in verder door in het eerste kwartaal van 2023. Gezien de afzwakkende economische groei verwacht BouwKennis dat hierin wel een omslag zal komen gedurende 2023tra. Voorlopig gaan onze ramingen uit van een stabilisatie in het nieuwbouwvolume in 2023 en 2024. In 2025 zal er vermoedelijk een kleine krimp optreden, doordat de productie verlaat reageert op de verwachte daling in de vergunningverlening.

De verwachte krimp zal zich vermoedelijk vooral voordoen in de marktsector. Zo zal met name de bio-industrie onder de huidige stikstofplannen moeten inkrimpen. De bouw voor de industrie levert momenteel een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwbouwvolume, maar investeringsonzekerheid zal daar zorgen voor een daling. Ook de bouw van distributiecentra beleeft momenteel een hausse, maar daar zal uitval komen bij beleggers door de rentestijging.

De vergunningverlening voor renovatie bereikte in 2022 een piek(je) en recentelijk is er weer een daling ingezet. Desalniettemin is het productiebeeld over een langere periode bezien stabiel tot licht stijgend.

afb1

Wil je meer weten over het thema utiliteitsbouw? In onze Visiedocumenten geven wij onze visie op beleidsontwikkelingen, transacties, prijsontwikkelingen en andere relevante marktcijfers. De bouwprognoses baseert BouwKennis op deze marktinzichten en kwantitatieve modelberekeningen. Probeer nu 100 dagen gratis het BouwKennis Basisabonnement en ontvang de volledige visiedocumenten.

Maak gratis kennis!

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner