THEMA

Utiliteitsbouw

Utiliteitsnieuwbouw en
-renovatie tot en met 2025

Header-visual_Utiliteitsbouw

Tegen het einde van 2023 slaat het beeld in de economie en daarmee ook de utiliteitsmarkt in positieve zin om. De afgelopen jaren zorgden voor veel onrust op meerdere markten waar de utiliteitsmarkt mee te maken heeft: stijgende rente, netcongestie, stikstof, stijgende bouwkosten, materiaal schaarste en tekort aan personeel. Er werd veel gesproken over mogelijke effecten van veranderende gebruikerswensen na corona, verstoorde supply chains en de Oekraïne-oorlog. Ondanks deze roerige tijden ontwikkelt de utiliteitsproductie relatief stabiel geweest. Het productievolume voor de totale utiliteitsnieuwbouw krimpt in de periode 2023 tot en met 2025 met enkele procenten, om vanaf 2026 weer licht aan te trekken. Deze tekst is afgesloten op 22 maart 2024.

De sectoren met de grootste nieuwbouwproductiewaarde in de utiliteit zijn de industrie en vervoer en
communicatie. Gedurende 2023 kreeg de vergunningverlening voor deze twee sectoren een tik, waardoor er een productiekrimp aan zit te komen. In de industrie is de doorlooptijd tussen vergunningverlening en productie korter, waardoor er in 2023 al een stukje van de pijn is genomen.

Voor de sector vervoer en communicatie komt de klap pas echt in 2025. Andere sectoren met een opvallende dynamiek zijn de zakelijke dienstverlening, het onderwijs en de zorg. Er zal in 2024 en 2025 meer voor de zakelijke dienstverlening en het onderwijs gebouwd gaan worden, terwijl de productie voor de zorg juist gaat krimpen.

Wil je meer lezen over het thema utiliteitsbouw? Probeer nu 30 dagen gratis het BouwKennis Basisabonnement en ontvang de visiedocumenten en toegang tot de volledige insight pagina’s. In onze Visiedocumenten geven wij onze visie op beleidsontwikkelingen, transacties, prijsontwikkelingen en andere relevante marktcijfers.

Maak gratis kennis!

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner