THEMA

Woningnieuwbouw

Woningnieuwbouwprognoses

003 Header-visual_Marketingstrategie
×

Na enkele jaren van beleidsmatige focus op verdichting en hoog oplopende prijzen voor eengezinswoningen ligt de nadruk in de nieuwbouwproductie steeds sterker op huurwoningen en meergezinswoningen. Deze ontwikkeling vindt vooral plaats bij en door bouwers voor de markt. De rol van corporaties blijft iets achter, met name door de focus op verduurzaming en beperkte budgetten. Woningen in opdracht van particulieren zakken zelfs iets weg.

De dynamiek in de woonsector is in toenemende mate complex. Enerzijds wordt steeds duidelijker dat in de randvoorwaarden voor gebiedsontwikkeling met meer verschillende zaken rekening gehouden moet worden, anderzijds zijn steeds meer uiteenlopende partijen actief als investeerder en/of opdrachtgever. Als gevolg wordt het aandeel eengezinswoningen en kopende huishoudens langzaamaan kleiner. De totale woningbouwproductie blijft grotendeels op peil, daarbinnen zijn de verschillen echter groot.

Voor 2022 verwacht BouwKennis een aantal van 72.000 nieuwbouwwoningen in de jaren erna zal dit langzaam afnemen. De productie van eengezinswoningen lijkt iets weg te zakken. Door een hoger aantal opleveringen van meergezinswoningen komt 2023 naar verwachting uit op 71.000 woningen, in 2024 verwacht BouwKennis op dit moment een aantal van 69.500 woningen. Het aantal woningen dat momenteel in aanbouw is of genomen kan worden is groot, het aandeel meergezinswoningen hierin oplopend. Dat betekent dat een groot deel van de productie voor de komende drie jaar redelijk hard vastligt. Deze tekst is afgesloten op 4 januari 2023.

Actuele situatie woonsector

Ondanks teruglopende (markt)vraag is de ‘woningnood’ onverminderd groot. Er is bij lange na niet genoeg gerichte woonruimte toegevoegd om de druk op de sector te verlichten. De recordstijgingen van prijzen van bestaande en nieuwbouwwoningen lijken voorlopig echter verleden tijd. Het aanbod van woningen loopt momenteel sneller op dan de verkoop. Dit impliceert dat het aanbod niet aansluit bij de eisen van de vragende partij, waardoor een deel van de vraag uitvalt. Dit ligt grotendeels aan de hoge prijzen die niet meer gefinancierd kunnen worden en het relatieve overschot aan woningen in hogere prijscategorieën.

Economie en wonen

In de tweede helft van 2022 werd al gesproken van een omslagmoment op de koopwoningmarkt. Inmiddels wordt de aard van die omslag duidelijker. Voorlopig lijkt er sprake van een relatief stevige initiële prijsdaling, die in afgezwakte vorm een vervolg krijgt. In vergelijking met een jaar eerder is er voor veel woningen nog altijd sprake van een lichte prijsstijging. De belangrijkste rede achter de prijsdaling is de hogere hypotheekrente. Dit verhoogt de financieringskosten voor huishoudens en beperkt de leencapaciteit. Zowel de markt voor bestaande koopwoningen als die voor nieuwbouwkoopwoningen wordt hierdoor beïnvloed. Het effect is sterker voor eengezinswoningen dan voor meergezinswoningen.

Vereniging Eigen Huis heeft een veel genoemde indicator voor de koopwoningmarkt. De indicator geeft het saldo weer van positief gestemden ten opzichte van negatief gestemden. De afgelopen maanden is de stemming flink gedaald. Het afgelopen jaar is het voor een groeiende groep mensen een minder gunstige situatie om ‘in te stappen’ of te verhuizen, voor velen is het überhaupt geen mogelijkheid. Tot voorkort was vooral de eerstgenoemde groep (instappers) wat negatief, nu vormen de hoge prijzen en het beperkte aanbod ook voor eventuele doorstromers een reden om niet te verhuizen.

Figuur 1 Ontwikkeling consumentenvertrouwen en VEH marktindicator

joe1

Bron: Vereniging Eigen Huis/CBS/bewerking BouwKennis, december 2022

De daling van de verkoop van bestaande woningen houdt aan, het aanbod neemt langzaamaan weer wat toe. Deze daling van het aantal verkopen van bestaande woningen valt samen met een daling van de vergunningverlening voor nieuwbouw. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen op jaarbasis daalt sinds april 2022 flink en komt inmiddels – cijfers van november 2022 – uit op zo’n 30.000 woningen op jaarbasis.

Figuur 2 Ontwikkeling woningaanbod, woningverkopen en transactieprijs

joe2

Bron: CBS/Kadaster/Huizenzoeker.nl/bewerking BouwKennis, december 2022

Om deze rapportage te bekijken, heb je een BouwKennisData account nodig
Maak gratis een account

Wil je meer weten over het thema woningnieuwbouw? In onze Visiedocumenten geven wij onze visie op beleidsontwikkelingen, transacties, prijsontwikkelingen en andere relevante marktcijfers. De bouwprognoses baseert BouwKennis op deze marktinzichten en kwantitatieve modelberekeningen. Probeer nu 100 dagen gratis het BouwKennis Basisabonnement en ontvang de volledige visiedocumenten.

Maak gratis kennis!

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner