THEMA

Woningnieuwbouw

Woningnieuwbouwprognoses 2024 tot en met 2026

Header-visual_Woningbouw

In 2023 zagen we een voorzichtige stabilisering van de pijplijn van woningnieuwbouw, deze zet begin 2024 door. Dit betekent dat er de ondergrens van de productie van nieuwbouwwoningen naar verwachting eind 2024 bereikt wordt. Tegelijkertijd zal de dynamiek in nieuwe projecten die in aanbouw genomen worden weer wat opleven. Daaraan levert de licht toegenomen verkoop van nieuwbouwwoningen een bijdrage. Voor de komende twee jaar is er een duidelijke groeipotentie. Reële belemmeringen komen vanuit de instabiele situatie rondom de nationale politieke sturing én de mogelijke ‘concurrentie’ tussen woningtypen in de nieuwbouw.

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een terugloop van de instroom van eengezinskoopwoningen in de nieuwbouwpijplijn. Naast de verkoop van nieuwbouwwoningen is ook de bouw van woningen in particulier opdrachtgeverschap is wat afgenomen. Anderzijds is de instroom van huurwoningen, na een flinke stijging in 2022 en begin 2023, tot het eind van 2023 behoorlijk op peil gebleven. In eerste instantie was de toename in de vrije huur (dure en middenhuur) hiervoor verantwoordelijk, de laatste maanden is echter ook de vergunningverlening aan corporaties aangetrokken. Hierdoor is de verdeling koop-huur in de instroom van nieuwbouw goeddeels gelijkgetrokken.

In tegenstelling tot de instroom is de doorstroom van woningen in de nieuwbouwpijplijn het afgelopen jaar behoorlijk op niveau gebleven. Dat betekent dat er, op het gebied van eengezinskoopwoningen, enige tijd is ingeteerd op de voorraad aan vergunningen voor nieuwbouw die de afgelopen jaren is opgebouwd. Hierdoor is het aantal woningen dat in aanbouw is beperkt gedaald. Verder is er sprake van een verschuiving in de verhoudingen in de woningen die in aanbouw zijn. Dit is een verschuiving waarbij het zwaartepunt van de eengezinskoopwoningen naar meergezins(huur)woningen is gegaan.De daling van het aantal eengezinswoningen in aanbouw leidt al tot een daling van het aantal opleveringen van dit woningtype. De groei in het aantal meergezinswoningen dat in aanbouw is, wordt langzaam maar zeker doorgevoerd in een groei van het aantal opleveringen van dit woningtype.

Bovengenoemde effecten – uitdunnen van de voorraad eengezinswoningen en de langzame doorstroom in de pijplijn voor appartementsnieuwbouw – zorgen voor een begrenzing van de uitstroom van nieuwbouwwoningen in 2024 en 2025. Desondanks zal de al langere tijd toenemende hoeveelheid appartementswoningen in de pijplijn een deel van de terugval van eengezinswoningen opvangen. Daarnaast zal, wanneer de stabilisering van de verkoop van eengezinswoningen ombuigt in een stijging, de uitstroom (het aantal opleveringen) van dit type woningen vanaf eind 2024 al
kunnen toenemen.

Wil je meer lezen over het thema woningnieuwbouw? Probeer nu 30 dagen gratis het BouwKennis Basisabonnement en ontvang de visiedocumenten en toegang tot de volledige insight pagina’s. In onze Visiedocumenten geven wij onze visie op beleidsontwikkelingen, transacties, prijsontwikkelingen en andere relevante marktcijfers.

Maak gratis kennis!

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner