THEMA

Woningrenovatie

003 Header-visual_Marketingstrategie

De gebouwvoorraad en installed base

Die voorraad kunnen we op verschillende manieren beschrijven, daarbij kunnen we focussen op verschillende kenmerken van die voorraad. Zo kunnen we het aantal woningen verdelen naar bouwjaar, woningtype, locatie, et cetera. Op basis van deze eenvoudige kenmerken, kunnen we vaak nog veel meer van zo’n woning te weten komen. Doorgaans zijn bouwtechnische kenmerken sterk gerelateerd aan bijvoorbeeld bouwjaar en woningtype. Deze bouwtechnische kenmerken zijn vervolgens van grote invloed op wat er in de woningen aan klussen gebeurt en/of mogelijk is.

Centraal staan de bouwjaarcategorieën en woningtypen, deze zijn als volgt verdeeld.

×
Om deze rapportage te bekijken, heb je een BouwKennisData account nodig
Maak gratis een account

Daarnaast is van belang wat er door de jaren heen aan een woning is gedaan. BouwKennis brengt dit al jaren structureel in kaart middels eigen onderzoek onder bewoners. Door die twee zaken, de originele bouwtechnische kenmerken en de latere aanpassingen, te combineren komen we tot een ‘installed base’. Dit is de basis voor alle onderzoeken en analyses op het gebied van verduurzaming, onderhoud en renovatie.

Belangrijk voor veel (verduurzamings)klussen is de mate van isolatie van een woning en daarbij vervolgens de mate waarin installaties energiezuinig zijn of juist energie leveren. Deze kenmerken komen samen in de energielabels van woningen.

×
Om deze rapportage te bekijken, heb je een BouwKennisData account nodig
Maak gratis een account

Overlap gebouw en gebruiker of eigenaar

Om iets te kunnen zeggen over uitgevoerde klussen in de bestaande woningbouw (de renovatiemarkt), dienen we de gebouwkenmerken te combineren met de kenmerken van eigenaren en gebruikers. In de woonsector kunnen we dat doen door te kijken naar de eigendomsvorm (corporaties, grote commerciële verhuurders en eigenaar-bewoners), of door te kijken naar de gebruikers in de vorm van type huishoudens. Uiteindelijk zijn die eigenaren en gebruikers doorslaggevend in het bepalen welke klussen door wie uitgevoerd worden. Van die eigenaren en gebruikers kunnen vervolgens andere relevante kenmerken worden onderzocht.

Woning, opdrachtgever, klus

Uiteindelijk gaat de markt voor onderhoud, renovatie en verduurzaming aan woningen om uitgevoerde klussen. Die klussen zelf kunnen we natuurlijk ook onderverdelen. Bijvoorbeeld naar omvang – gaat het om het verven van één muurtje, of om een volledige verbouwing –, naar bouwdeel/klustype en/of naar uitvoerende.

Per dwarsdoorsnede (woningcategorie, eigenaar/gebruiker en klus) zijn de factoren die bepalen wat, waarom, waarmee en door wie wordt gedaan verschillend. BouwKennis heeft deze indeling gebruikt om modelmatig verschillende klustypen in de woningvoorraad te lokaliseren en direct een dwarsverband te leggen met de eigenaar/gebruiker.

De klus centraal

Uit dergelijke dwarsverbanden komt bijvoorbeeld informatie over het klusmoment. Wanneer we de klus centraal stellen en vervolgens gaan kijken in welke woningen, door wie en hoe iets uitgevoerd wordt, komen er relevante zaken naar voren. Zo is bij sommige klussen vooral de leeftijd van een bouwdeel van invloed op de kans dat een klus uitgevoerd wordt, bij andere klussen is er vooral een samenhang tussen de woonduur en de klus (veel eigenaarbewoners of verhuurders gebruiken het mutatiemoment om grootschaligere zaken aan te pakken).

Maak altijd de juiste beslissingen

en behaal doelstellingen

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb142259/domains/bouwkennis.nl/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Model/Popup.php on line 259

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb142259/domains/bouwkennis.nl/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Model/Popup.php on line 261

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb142259/domains/bouwkennis.nl/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Model/Popup.php on line 259

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb142259/domains/bouwkennis.nl/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Model/Popup.php on line 261

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb142259/domains/bouwkennis.nl/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Model/Popup.php on line 259

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb142259/domains/bouwkennis.nl/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Model/Popup.php on line 261