Blockchain-toepassingen in de bouwsector: één op de vijf fabrikanten staat ervoor open

Sharing is caring!

Düsseldorf, 27-06-2022: Vooral als het om nieuwe en hippe digitale trends gaat, rijst vaak de vraag hoe groot het potentieel van deze “hippe technologieën” binnen de bouwsector is. Dit is des te belangrijker wanneer het gaat om digitale trends die net wat meer uitleg nodig hebben. Het kan zijn dat het niet meteen duidelijk is wat de bouwsector te winnen heeft bij het gebruik van dergelijke digitale innovaties. Blockchain-technologie is hier een voorbeeld van. BauInfoConsult heeft in het kader van de studie “jaarlijkse analyse” verschillende spelers in de bouwsector gevraagd naar de kansen en het potentieel van blockchain. Sommige fabrikanten van bouw- en installatiematerialen tonen zich open voor innovaties zoals op blockchain gebaseerde toeleveringsketens – maar de meerderheid houdt zich (nog) in.

Blockchains zijn veilige en altijd bijgewerkte registers waarin transacties en informatie op betrouwbare en voor de deelnemers begrijpelijke wijze kunnen worden gedocumenteerd. Dit maakt ze ideaal voor gebruik op het gebied van met name toeleveringsketens. Men kan tijd en kosten besparen doordat een blockchain alle deelnemers gezamenlijk in staat stelt de transactie van de toeleveringsketen te documenteren. Doordat een blockchain-register voor iedere deelnemer gelijktijdig toegankelijk is, wordt het wantrouwen (dat kan ontstaan) van een centrale registerhouder worden weggenomen.

Maar wat hebben bouwactoren te winnen bij zo’n “slimme” toeleveringsketen op basis van blockchain? Welnu, theoretisch gezien zou het gebruik van blockchain-technologie de “papieren-briefjes-gekte” op Duitse bouwplaatsen merkbaar kunnen verminderen. Blockchain creëert de mogelijkheid om de informatie binnen toeleveringsketens in de bouw (met hun specifieke materiaalstromen) gemakkelijk op te slaan, onafhankelijk te verzamelen en ter beschikking te stellen aan de relevante partijen.

Toch staan veel fabrikanten uit de bouw- en installatiesector nog terughoudend tegenover het gebruik van blockchaintechnologieën – althans voor zover het hun eigen toeleveringsketens betreft. Over het geheel genomen ziet de helft van de ondervraagde producenten (49 procent) geen noodzaak voor meer gebruik van blockchaintechnologie binnen de toeleveringsketens naar de klant. Een vijfde vindt het echter een goed idee om in de toekomst blockchaintechnologie te gebruiken binnen de eigen toeleveringsketen aan klanten.

Over de studie

De beoordelingen van de ondervraagde fabrikanten uit de bouw- en installatiebranche over het potentieel van blockchain-technologie zijn ontleend aan voorlopige resultaten van de studie “Annual Analysis Germany 2022/2023” van BauInfoConsult. De jaarlijkse analyse is het uitgebreide naslagwerk van BauInfoConsult over de actuele ontwikkelingen in de bouw- en installatiebranche in Duitsland. Op basis van intern marktonderzoek, prognosemethoden en deskresearch worden trends en ontwikkelingen uit de sector duidelijk gepresenteerd.

De complete jaaranalyse zal door BauInfoConsult in 2 delen worden gepubliceerd van augustus tot september 2022 voor een prijs van € 900 plus BTW en digitaal worden verrijkt met aanvullende Power BI dashboards. In de studie wordt onder meer rekening gehouden met de volgende onderwerpen:

– Trends in de bouw 2022 en 2023

– Energie-efficiëntie en recycling

– Seriematige en modulaire opbouw

– Bouwprijzen en de kosten van fouten in de bouw

– bouwmaterialen en bouwmethoden

– Bouwprognose 2023 met regionale vooruitzichten

– Bouwmaterialenindustrie: marketingtrends en marketingbudget

– en nog veel meer.

Over BauInfoConsult

BauInfoConsult is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Wij analyseren voortdurend marktgegevens en informatie over de Duitse bouwsector. Op basis van onze eigen marktonderzoeken, stellen we analyses en prognoses op over actuele bouwtrends- en ontwikkelingen. Deze kunnen als basis dienen voor uw marktrelevante beslissingen. Om altijd een overzicht te hebben van de actuele marktontwikkelingen, kunt u zich aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief op https://www.bauinfoconsult.de/.

Perscontact: Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op met Christian Packwitz of Alexander Faust (telefoon 0211 301 559-10 of e-mail). Indien u dit persbericht geheel of gedeeltelijk gebruikt, ontvangen wij graag een referentie-exemplaar. Meer persberichten over onze marktonderzoeken vindt u ook in het persgedeelte van onze homepage (www.bauinfoconsult.de).

Sharing is caring!

Wekelijks updates ontvangen

BouwKennis maakt strategische
marketinginformatie voor de bouwsector eenvoudig.

Schrijf je nu in
Visual-Nieuws_Bouwkennis

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner