ESG en de veranderende bouwkolom

Sharing is caring!

Essentieel voor bouw- en installatiebedrijven die voor willen blijven lopen

Enviroment, Social & Governance of kortweg ESG. Het lijkt een nieuw modewoord ter vervanging van duurzaamheid, wat voor velen een containerbegrip is en te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar met de komst van de EU Taxonomy en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is het dat niet. Geenszins. De EU Taxonomy immers bepaalt of we producten en diensten, bouw- en vastgoedactiviteiten überhaupt nog wel duurzaam mogen noemen. Bovendien stelt het eisen aan good governance. Allemaal bedoeld om greenwashing tegen te gaan. En wat daar nu bij komt is dat de CSRD bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzame activiteiten; niet alleen milieukundig, maar ook maatschappelijk. Ze moeten aangeven wat de impact van die activiteiten is op het milieu, mens en maatschappij. Maar ook andersom, welke risico’s en kansen het met zich meebrengt voor de bedrijfsvoering én hoe ze daarmee omgaan.

Voortaan moeten bedrijven moeten aangeven welke onderwerpen voor ze materieel zijn; niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun stakeholders en partners in de keten. Naar schatting raken deze richtlijnen 80% van de Europese economie. Dat geldt niet alleen voor grote bedrijven, ze hebben ook significante gevolgen voor producenten en leveranciers van bijvoorbeeld bouwstoffen en bouwproducten, ook als zij niet direct onder de CSRD vallen.

Zelfs als de CSRD niet rechtstreeks van toepassing is op producenten en leveranciers van bouwstoffen en -producten, zullen zij toch geconfronteerd worden met de gevolgen van deze regelgeving. De groeiende vraag naar duurzame bouwoplossingen en de focus van investeerders en klanten op ESG-factoren dwingen deze spelers om hun bedrijfsmodellen aan te passen om relevant te blijven in een snel veranderende markt.

Kortom, ESG, de EU Taxonomy en de CSRD vormen een cruciale drijfveer voor verandering binnen de bouwsector, waarbij producenten en leveranciers van bouwstoffen en -producten worden gestimuleerd om duurzaamheid te omarmen en zich aan te passen aan de nieuwe normen van verantwoordelijkheid en transparantie.

Businessclub 28 februari a.s.

Tijdens de bijeenkomst van de BouwKennis BusinessClub van 28 februari a.s. vertelt Bas van de Griendt wat dat voor gevolgen heeft voor de bouwkolom. Dat doet hij aan de hand van een even eenvoudig als begrijpelijk ABC van ESG:

  • A to Avoid harm,
  • B to Benefit stakeholders en
  • C to Contribute to solutions.

Bas van de Griendt is oprichter en eigenaar van Stratego Advies. Bas is expert op het gebied van duurzaamheid en ESG. Hij adviseert publieke en private partijen die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling, bouw- en vastgoedactiviteiten. Dat kan gaan over hun producten en diensten, maar ook over hun bedrijfsvoering. Voor verschillende projectontwikkelaars en bouwers is Stratego Advies betrokken bij het opstellen en implementeren van hun duurzaamheids- en ESG-beleid. Voor de ontwikkeling van onder meer Merwedekanaalzone in Utrecht en City West in Nieuwegein stelde hij de duurzaamheidsvisie op. Bas was één van de opstellers van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (2018), waarmee voor de bouw (infrastructuur, woningbouw en utiliteit) invulling wordt gegeven aan het Grondstoffenakkoord (2017).

Bas is auteur van het boek ‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals’ en doceert bij beroepsopleidingen voor de vastgoedsector, waaronder de Leergang Projectontwikkeling van de NEPROM en de Amsterdam School of Real Estate.

Voor dat Bas Stratego Advies oprichtte werkte hij onder meer als duurzaamheidsmanager bij BPD (Bouwfonds Property Development). Tussentijds was hij bovendien Head of Sustainability Services & ESG bij JLL.

Sharing is caring!

Wekelijks updates ontvangen

BouwKennis maakt strategische
marketinginformatie voor de bouwsector eenvoudig.

Schrijf je nu in
Visual-Nieuws_Bouwkennis

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner