Hoe brengen we ESG verantwoording naar onze toeleveringsketens?

Sharing is caring!

Het bedrijfsleven erkent eindelijk het belang van het omgaan met de verborgen risico’s in de toeleveringsketens van de bouwkolom. Zoals benadrukt door de recente pandemie en het aanhoudende conflict in Europa, evenals door natuurrampen over de hele wereld, is de kwetsbaarheid van de mondiale toeleveringsketens in de loop van de tijd alleen maar toegenomen.

Een deel van het probleem is dat het bedrijfsleven zichzelf heeft beperkt in haar controle over toeleveringsketens, vooral de verbindingen in opkomende markten. Door dit gebrek aan transparantie hebben veel bedrijven weinig inzicht in de negatieve impact van hun toeleveringsketens op het milieu; werknemers, vooral degenen die indirect werkzaam zijn; en op de samenleving als geheel.

Intussen eisen aandeelhouders, vastgoedbedrijven, stakeholders en overheden een grotere verantwoordelijkheid van bedrijven. Bedrijven staan onder enorme druk om verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van hun activiteiten op het milieu, de maatschappij en het bestuur (ESG) en ervoor te zorgen dat ze op een ethische, duurzame en eerlijke manier zaken doen.

Tot nu toe berustte de oplossing van ESG-problemen in toeleveringsketens vooral op reputatierisico’s. Wanneer bedrijfsimago’s een klap krijgen, moeten directeuren omgaan met dalende inkomsten, lagere winsten, belemmerde toegang tot kapitaal, dalende waarderingen en afnemende aantrekkelijkheid als werkgever. Het laatste is onvermijdelijk; Volgens gegevens van BCG (Boston Consulting Group) gebruikt 40% van de millennials ESG-criteria bij het kiezen van de bedrijven waarvoor ze willen werken.

De businesscase voor het beheer van ESG-kwesties gaat nu echter veel verder dan reputatie: het wordt steeds meer een bron van waardecreatie. Wanneer bedrijven ESG-gerelateerde doelstellingen nastreven, behalen ze voordelen, variërend van het creëren van alternatieve inkooproutes, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en aanbiedingen tot betere relaties met werknemers, aandeelhouders en consumenten. Bedrijven die ESG-kwesties aanpakken, profiteren volgens recente BCG-onderzoeken van hogere winstmarges van tussen de één en drie procentpunten. Daarom is het beheersen van ESG-kwesties in toeleveringsketens tegenwoordig in meer dan één opzicht een prioriteit geworden.

Een nieuwe wereldwijde push naar ESG

Verschillende landen, vooral in Europa en Noord-Amerika, van plan om nieuwe wetten uit te vaardigen of bestaande regelgeving rigoureus te implementeren om mensen die in elke fase van een toeleveringsketen werken te beschermen. Deze wetten zullen het due diligence-proces verplicht stellen, meer verplichtingen en strengere sancties opleggen aan bedrijven en nieuwe handhavingsinstanties oprichten.

De meest uitgebreide van deze initiatieven is de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) van de EU, die in 2022 door de Europese Commissie is geratificeerd. De richtlijn werd in juni 2023 ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en in december 2023 werd een voorlopig akkoord bereikt. De richtlijn verplicht zowel EU- als niet-EU-bedrijven die in de EU actief zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de milieu- en sociale effecten van hun waardeketens, met inbegrip van die van leveranciers en hun onderleveranciers en zakenpartners, en boetes op te leggen tot 5% van de wereldwijde omzet als misbruik wordt vastgesteld. Nadat de CSDDD formeel is aangenomen, hebben de EU-lidstaten twee jaar de tijd om deze in hun nationale wetgeving te verankeren.

ESG-risico’s beperken

Het is om verschillende redenen moeilijk geweest voor bedrijven, vooral voor bedrijven die opereren in een complexe marktomgeving als de bouwkolom, om ESG-kwesties in toeleveringsketens aan te pakken. Om te beginnen zijn toeleveringsketens complexer geworden, zowel qua structuren als qua bedrijfsmodellen. Ze strekken zich uit over verschillende landen met diverse juridische of regelgevende normen, met veel leveranciers die bijdragen aan elk product en complexe onderlinge relaties tussen leveranciersniveaus.

Naarmate toeleveringsketens dieper worden, wordt de zichtbaarheid slechter en neemt de kans op overtredingen toe.

Verschillende studies suggereren dat bedrijven zes stappen kunnen nemen om de uitdaging aan te gaan. Sommige hebben betrekking op het beoordelen van risico’s, terwijl andere ESG-risicobeheer diep in de organisatie verankeren (zie Figuur 1).

De stappen in figuur 1 zijn ontworpen door de Boston Consultancy Group, een van de vooraanstaande bedrijven als het gaat om ESG in verschillende bedrijven en sectoren wereldwijd. Het figuur spreekt voor zichzelf maar de belangrijkste les die wij hieruit kunnen leren is de strategische redenatie erachter.

Het model richt zich namelijk specifiek op de ontwikkeling van structurele systemen en oplossingen. Waar veel modellen gericht zijn op één situatie of een probleem weerspiegelt dit model precies hetgeen waaraan ESG moet bijdragen: De impact op de lange termijn van en voor jouw organisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bouwkolom is de lange termijn belangrijker dan bij andere sectoren. De gehele branche is complexer en meer van elkaar afhankelijk door het eindresultaat waar naartoe wordt gewerkt. Hierdoor is het des te belangrijker dat je ervoor kan zorgen dat je een voorkeurspartner of leverancier bent en blijft in de sector. Dit is geen eenmalige opgave maar een uitdaging om constant beter te worden. Figuur 2 is een voorbeeld van een toolbox om om te gaan met deze uitdaging en hoe je risico’s kan herkennen.

Door de groeiende strategische relevantie van ESG is er steeds meer behoefte binnen de bouw aan manieren waarop rapportage en communicatie van doelen en prestaties kan worden ingezet. Het doel? Blijvend en aanhoudend succes natuurlijk. Op 28 februari houden wij weer de BouwKennis BusinessClub waar een expert op het gebied van ESG en de bouwkolom jou op een interessante manier kennis kan laten maken met ESG.

Meld je als abonnee dus snel aan via deze link of neem contact op via info@bouwkennis.nl om eenmalig deel te nemen!

Sharing is caring!

Wekelijks updates ontvangen

BouwKennis maakt strategische
marketinginformatie voor de bouwsector eenvoudig.

Schrijf je nu in
Visual-Nieuws_Bouwkennis

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner