Stijging in private labels, A-merken nog steeds dominant

Sharing is caring!

Rotterdam, 26 maart 2020 – Binnen de handel zien we een explosieve toename in het aantal productgroepen waarin een private label is verschenen. Zo geeft momenteel 27% van de handelaren aan private label gereedschap aan te bieden, waar dat in 2018 nog 6% was. In de categorieën zien we vooral bij ‘hang en sluitwerk’ en ‘plaatmateriaal’ een opvallende stijging t.o.v. 2018. De verkoop van private labels laat echter slechts een kleine stijging zien volgens de ondervraagde handelaren. Dat blijkt uit de nieuwe BouwKennis monitor Rol van de handel.

De voorkeur bij de uitvoerende partijen (aannemers, e-installateurs en w-installateurs) zit bij de A-merken. Dienstverlening, zoals service en garantie, wordt als belangrijkste reden genoemd voor deze keuze. Voor de toekomst verwacht het leeuwendeel van de uitvoerende partijen geen toename in de aankoop van private labels. Dit is met name het geval voor w-installateurs.

Ongeveer de helft (51%) van de fabrikanten ziet private labels niet als bedreiging, tegen 44% in 2018. Daarnaast neemt het aandeel fabrikanten dat private labels als grote bedreiging ziet ook toe, van 10% naar 21%. De bedreiging voor fabrikanten vanuit de private label hoek speelt dus in een aantal specifieke productgroepen.

In 2014 en 2018 werden eerdere edities van Rol van de handel gepubliceerd. Toen was de conclusie dat de fabrikant en de handel altijd met elkaar verbonden zullen zijn, maar dat de rol van deze partijen zich aanpast aan ontwikkelingen binnen de sector. Hiermee werd duidelijk dat de fabrikant als afzetkanaal in (verdere) opkomst is. Het huidige onderzoek is een vervolg op de eerdere edities van Rol van de handel. In dit onderzoek worden dan ook vergelijkingen gemaakt met de resultaten uit 2014 en 2018, wordt de huidige stand van zaken bekeken en wordt een blik geworpen op de toekomst.

Monitor Rol van de handel

Het onderzoek is uitgevoerd onder drie verschillende doelgroepen: verwerkende partijen (aannemers, e-installateurs en w-installateurs), fabrikanten en handelaren. De drie perspectieven geven een goed en volledig beeld over de ontwikkeling van de rol van de handel. Behalve de belangrijkste afzetkanalen, geeft het onderzoek inzicht in aankooppunten, merken, logistiek en twee thema’s: online en dienstverlening. 

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met marktinformatiespecialist Maurice van Dijk via maurice.van.dijk@bouwkennis.nl of 010-206 69 96. 

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

 Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marlies Davids (+31 (0)10 206 69 96 of marlies.davids@bouwkennis.nl). Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.

Sharing is caring!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Wekelijks updates ontvangen

BouwKennis maakt strategische
marketinginformatie voor de bouwsector eenvoudig.

Schrijf je nu in
Visual-Nieuws_Bouwkennis

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner