THEMA

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid en waardecreatie
in de bouwsector 2024

In de bouw is het essentieel om de juiste partners en afnemers via de meest geschikte kanalen te bereiken, op het juiste moment, met een passende boodschap. Daarbij geldt dat je eerder vroeger dan later in het proces van de klant moet zitten. Des te eerder, des te meer je als kennispartner kunt optreden.

Klantgerichtheid is daarom niet los te zien van de gehele vastgoedwaardeketen. In dit visiedocument doorlopen we de complexe DMU in de bouwkolom en identificeren we de verschillende actoren, momenten en touchpoints die van belang zijn voor toeleverende bedrijven. Daarbij wordt uit een groot aantal BouwKennis onderzoeken geput, waarmee we een integrale visie op klantgerichtheid in de bouw- en installatiesector presenteren.

Klangerichtheid – Afbeelding 1

Klantgerichtheid in perspectief

De opbouw van deze BouwKennis Insights Marktbenadering is als volgt. We beginnen met een analyse van de waardeketen in de bouwkolom. Welke markten en segmenten onderscheiden we en welke spelers zijn daarbinnen actief? Dit soort analyses is essentieel bij het bepalen van jouw (potentiële) doelgroepen, omdat bepaalde klantgroepen actief zijn in specifieke segmenten. De volgende stap is om de doelgroep verder aan te scherpen door de DMU in kaart te brengen. Wie is de directe klant, de beïnvloeders daaromheen en de eindklant? Daarna komt het in kaart brengen van de verschillende kanalen waar jouw doelgroep te bereiken is en met welke reden jouw klant daar te vinden is. Als je eenmaal de kanalen in beeld hebt, is het tijd om te bepalen met op welke manier en met welke middelen je de doelgroep gaat bewerken. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de verdeling van het marketingbudget en de verschillende manieren van adverteren. Tot slot plaatsen we deze marketingcyclus binnen een breder strategisch perspectief. Dit is altijd het beginpunt en het eindpunt van de marketingactiviteiten. Je begint met een strategisch doel, waaruit plannen en acties voortkomen. Maar deze acties moeten ook worden gemonitord, waarna een feedbackloop in werking treedt.

Om deze rapportage te bekijken, heb je een BouwKennisData account nodig

Wil je meer weten over het thema klantgerichtheid? In onze Visiedocumenten geven wij onze visie op beleidsontwikkelingen, transacties, prijsontwikkelingen en andere relevante marktcijfers. De bouwprognoses baseert BouwKennis op deze marktinzichten en kwantitatieve modelberekeningen. Probeer nu 30 dagen gratis het BouwKennis Basisabonnement en ontvang de volledige visiedocumenten.

Maak gratis kennis!

© Bouwkennis B.V.   |   Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner